Případné komplikace

Podráždění kůže

K podráždění kůže nejčastěji dochází, když moč nebo střevní obsah podtéká pod stomickou pomůcku. To vede k svěděnípálenízarudnutí kůže nebo k možnému krvácení v okolí stomie. Mezi nejčastější příčiny patří –  špatně zvolená velikost nebo typ pomůckychybný postup v ošetřování kůžealergie na materiál pomůcky.

Je důležité nezanedbat prevenci:

  • Při odstraňování pomůcky používáme odstraňovač náplastí, abychom kůži zbytečně nenamáhali.
  • Okolí stomie očišťujeme pouze čistou vodou a přípravky k tomu určenými. Po jejich použití omyjeme kůži pečlivě teplou vodu a mýdlem. Při výběru mýdla a sprchových gelů postupujeme obezřetně, používáme nejlépe tuhá mýdla bez příměsí olejů. Vyhýbáme se užívání vlhčených a dětských ubrousků – obsahují hydratační složky, které brání správnému přilnutí pomůcek.
  • Otvor v pomůcce vystřihujeme tak, aby mezi hmotou a stomií nebyla odkrytá kůže.
  • Před nalepením sáčku nebo podložky důkladně vyrovnáme veškeré nerovnosti pastou mebo těsnícím kroužkem tak, aby obsah nemohl nikudy uniknout. Pokud jsou kolem stomie rozsáhlejší nerovnosti nebo je stomie vpadlá či v kožní řase, volíme konvexní typ pomůcky.
  • Používáme ochranný film. Ten vytvoří vrstvu zabraňující podráždění při podtečení a zároveň zlepšuje přilnavost pomůcky.
  • Pomůcku nenosíme déle, než je doporučeno. Střevní obsah a moč hmotu narušuje, ta se časem ztenčí a hrozí podtečení nebo uvolnění.

Pokud se přece jen začervenání objeví nebo kůže začíná svědit a pálit, pak používáme stomický pudr. Jedná se o první pomoc, která většinou pomůže rošíření podráždění zastavit. Pudr se aplikuje na omytou a suchou pokožku a nechá se cca minutu působit. Místo stačí pouze lehce zaprášit a poté otřít suchým ubrouskem. Na větší vrstvě pudru pomůcka nedrží!

Podložky a jednodílné sáčky Convatec jsou vyrobeny z přírodní hojivé hmoty Stomahesive® a kůži nedráždí, naopak ji pomáhají hojit a udržovat zdravou.

Podráždění kůže nepodceňujte. Okolí stomie má být zdravé a bez začervenání.


Zúžení stomie (stenóza)

Stenóza je pojem užívaný pro zúžení otvoru stomie do takové míry, že vývod není prostupný ani pro malík. Někdy dojde k tak velkému zúžení střeva, že již není možné pohodlné vyprazdňování. Vývod se někdy může zúžit následkem dlouhodobějšího vystřihování příliš malého otvoru v pomůcce, důsledkem zánětu, nebo prorůstání nádoru.

Obecně jsou ke stenóze náchylnější spíše ileostomie a urostomie, kde nedochází k přirozenému rozšiřování tuhou stolicí, jako je tomu u kolostomie.

Důležité jsou preventivní kontroly stomasestrou alespoň jednou za půl roku. Ta dokáže stenózu lehce odhalit.

Zúžení se řeší pravidelným rozšiřováním stomie pomocí prstu nebo dilatátoru. Dilatace se provádí šetrně, za použití lubrikačního gelu a po předchozím zaškolení stomasestrou.

Pokud vývod není dostatečně průchodný, hrozí mimo jiné vznik kýly jako důsledek většího tlaku ve střevech, který vzniká nahromaděným obsahem.

Jako posledním řešením stenózy je chirurgický zákrok a případná reoperace stomie.


Parastomální kýla

Parastomální kýla patří k častějším komplikacím. Jde o vyklenutí stěny břišní vedle stomie anebo celého okolí včetně stomie samotné. Příčinou je vysoký nitrobřišní tlaksvalová ochablost nebo nošení těžkých břemen.

Kýle lze předcházet pomocí preventivních opatření. Zvláště 2 až 3 měsíce po operaci, tedy do úplného vyhojení operační rány, si dáváme pozor na fyzickou zátež. Například při při kašli si přidržujeme rukou stomii a její okolívstáváme správným způsobem přes bok a nenosíme žádné těžké předměty. Kýla také mnohdy vzniká při neplánovaném rychlém pohybu, třeba když chytáme padající předmět. Na posílení stabilizačního svalstva doporučujeme cvičit speciální cviky, o kterých vás bude informovat vaše stomasestra.

Pokud už kýla vznikla, je třeba nosit kýlní pás. Pás nasazujeme zásadně vleže! Při nasazení vestoje hrozí uskřinutí kýly. Nosíme ho při zvýšené fyzické aktivitě, nikoliv po celý den. Nepřetržité nošení by totiž vedlo k dalšímu oslabení svalů, a naopak ještě k větší náchylnosti ke zvětšení kýly.

Pokud používáte dvoudílný systém, tedy podložku a sáček s přírubou, je vhodné změnit pomůcku na dvoudílný systém adhezní bez příruby anebo jednodílný systém. Nošení podložky s přírubovým kroužkem totiž může způsobovat otlaky kolem stomie.

Posledním řešením je operace, při které se provede plastika kýly, anebo se všije podpůrná síťka. U parastomálních kýl však dochází velmi často k recidivám.

V každém případě je na místě konzultovat komplikaci s lékařem a stomasestrou.


Vyhřeznutí stomie (prolaps)

Prolaps stomie je termín označující vyhřeznutí. Je to stav, kdy střívko vyleze z břišní stěny až na desítky centimetrů.

Nejčastějšími příčinami jsou špatná fixace střeva v dutině břišní a povolení nebo naopak přetížení svalů břišní stěny.

Vyhřeznutí nemusí nutně nijak stomika obtěžovat, ale jsou případy, kdy vylezlé střívko odtlačuje pomůcku od těla. Pro fixaci doporučujeme kýlní pás. Se stomií je vždy nutné zacházet s citem a opatrně, a proto se ho nesnažíme vrátit do původní polohy násilím.

U této komplikace však hrozí uskřinutí stomie, tedy zastavení cévního zásobení a následný bolestivý otok. V takové situaci je třeba místo chladit a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud je stomie vyhřezlá do takové míry, že zásadně ztěžuje stomikovi život, pak je nutné provést chirurgický zákrok, při kterém se střevo upevní v dutině břišní.


Vtažení stomie (retrakce)

O retrakci stomie hovoříme tehdy, když je vývod vtažen pod úroveň kůže. Jedná se o jednu z častějších komplikací, která vzniká například při změně tělesné hmotnosti nebo jako následek infekce. Vpadlá stomie obvykle při nošení „zajede“ pod úroveň kůže a obsah poté pod plochou pomůcku podtéká.

Tuto komplikaci lze lehce vyřešit použitím vyrovnávací pasty či těsnících kroužků, nebo volbou konvexního typu pomůcky.

Pastou a kroužky vyplníme vpadlá místa, prohlubně nebo jizvy, tak aby při lepení ploché podložky nebo sáčku bylo břicho co nejvíce rovné. Těsnící kroužek se hodí zvlášť v případech, kdy pod stomií je prohlubeň, zatímco nad ní je kožní řasa. Kroužek je vyroben z poddajné hmoty, kterou lze nastříhat a vytvarovat přesně do požadované podoby. Doporučujeme použít vždy jen část těsnícího kroužku, neboť jeho hmota má tendenci nabobtnat. Pasta i kroužek jsou navíc hojivé a dokáží uzdravit okolí stomie, pokud je již podrážděné po podtečení.

Konvexní pomůcka se vyznačuje vypouklou lepicí plochou, vytvořenou speciálně pro potřeby vpadlých stomií. Dokáže vynaložit potřebný tlak, aby stomie povylezla a ústila přímo do sáčku. ConvaTec vám nabízí širokou škálu konvexních pomůcek, takže si vybere opravdu každý. Se všemi typy konvexních pomůcek doporučujeme nosit přídržný pásek, který mírným tlakem na pomůcku ještě zlepší přilnavost pomůcky.

Pokud si nejste jistí, jaká pomůcka je pro Vás ta správná, kontaktujte naší StomaLinku® ConvaTec 800 122 111 a my Vám rádi poradíme a zašleme vzorek zdarma.


Otlak

Otlak může způsobit nevhodně zvolená pomůcka. Ve střívku nemáme cit, a proto je nezbytné ho kontrolovat vizuálně, a jeho případné změny konzultovat se stomickou sestrou. Pomůcka, která nám vyhovovala bezprostředně po operaci, již nemusí být za pár měsíců nebo let vhodná. Terén kolem stomie se mění v závislosti na příbytku nebo naopak úbytku váhy. Konvexní vypouklá pomůcka, kterou jsme potřebovali, když jsme stomii měli zapadlou v kožní řase, může po zhubnutí působit příliš velký tlak na okolí.


Krvácení

Vyvedená stomie je vlastně velmi křehká sliznice střeva, která je silně prokrvená. Proto se někdy během ošetřování může stát, že po dotyku se střívkem dojde ke slabému a krátkému krvácení. Pokud se jedná o opravdu krátké a mírné krvácení, není třeba se znepokojovat. V případě, že stomie krvácí silně a delší dobu (několik minut), vyhledejte lékařskou pomoc. Ti z vás, kteří provádějí dilataci nebo irigaci, by měli být při manipulaci se stomií opatrní, aby střívko mechanicky nepoškodili. Je důležité mít na paměti, že se stomií musíme zacházet vždy šetrně. Vývod také může porušit nesprávně vystřižená podložka nebo sáček, a to konkrétně pokud je okraj příliš malý nebo hrubý. Střívko se při vylučování smršťuje a zase roztahuje a to musíme brát při úpravě otvoru v pomůcce v potaz. Po vystřižení vždy okraje uhladíme prstem.

Krvácení přímo ze stomie může způsobit porucha srážení krve, polyp či tumor. Pokud je krvácení silnějšího rázu, přiložíme studený obklad a kontaktujeme lékaře.

Pokud potřebujete poradit ohledně komplikací, neváhejte nás kontaktovat na StomaLince® ConvaTec 800 122 111.