Stomická centra

Alespoň jednou ročně bychom si měli nechat zkontrolovat naši stomii. Jste v situaci, že byste tak rádi učinili, ale nemáte možnost být v péči stomické sestry a Váš praktický lékař stomii nerozumí?

Právě v těchto případech je nejlepším řešením kontaktovat stomická centra, která Vám zajistí péči o stomii.

Jaké všechny služby stomická centra nabízí?

  • Pravidelná kontrola vaší stomie
  • Pomoc s ošetřovatelským postupem
  • Pomoc při výběru vhodné pomůcky
  • Zajištění pravidelné preskripce stomických pomůcek
  • Hlídání limitů stomických pomůcek a příslušenství

V současné době jsou stomická centra v Praze, Plzni, Pardubicích a v Ostravě.

Ve stomických centrech se Vám budou věnovat odborníci z řad stomických sester a lékařů.

Rádi byste této možnosto využili? Zavoljte na bezplatnou StomaLinku 800 122 111 a domluvte se na dalších krocích. Jste-li daleko od těchto výše zmíněných měst, využijte službu domácí péče Lastrona. Více ZDE