Informace o stomiích

Během našeho života může kohokoliv z nás potkat zánětlivé nebo nádorové oněmocnění, úraz anebo jiné postižení, které může zapříčinit vyvedení stomie. Stomií je míněno vyústění tlustého střeva, tenkého střeva, anebo močovodu nad stěnu břišní. I když to zpočátku může vypadat opačně, stomie nám může ulevit od bolestí a co víc, dokáže nám velmi zkvalitnit život.

Stomie dělíme podle typu vývodu na tři základní typy – kolostomie, ileostomie a urostomie. Stomie může být buď dočasná (vytvořená na omezenou dobu) anebo trvalá.

Tlusté střevo slouží hlavně ke vstřebávání vody, a to především v jeho pravé polovině. V levé polovině a v konečníku se hromadí stolice před vyprázdněním. V pravé polovině je tedy obsah střeva řídký, v levé více zahuštěný až tuhý. Tlusté střevo může být odstraněno celé, je-li to nutné.

Konečník může a nemusí být odstraněn. Záleží na druhu operace a samozřejmě na diagnóze. Pokud je konečník odstraněn, je stomie vždy trvalá.